Έργα και ημέρες της κυρίας Τερηδόνας

Ποιά είναι η κυρία Τερηδόνα? Πού ζει? ? Πώς τρέφεται? Ποιά είναι τα θύματά της και ποιοί οι υπηρέτες της? Ποιοί είναι οι φίλοι της και ποιοί οι εχθροί της? Τις απαντήσεις αυτών των ερωτημάτων καθώς και άλλων μας δίνει αυτό το video clip.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού