Εργασία & Επαγγέλματα I

Γιατί να το δω;
• Για να έχω διευρύνει το λεξιλόγιό μου, έχοντας επεξεργαστεί τις λέξεις των λεξιλογικών πεδίων που διδάχτηκαν ως προς τις σημασιολογικές σχέσεις τους
• Για να συμμετέχω αποτελεσματικά σε δραστηριότητες κατανόησης και ερμηνείας προσχεδιασμένων και μη προσχεδιασμένων προφορικών κειμένων.
• Για να εμπλέκομαι με επιτυχία σε διαδικασίες εντοπισμού πληροφοριών, συναγωγής του θεματικού άξονα, κατανόησης του συνολικού νοήματος ή κριτικής επισκόπησης του περιεχομένου ενός προφορικού κειμένου
• Για να εμπλέκομαι επιτυχώς σε αναγνωστικές δράσεις με σκοπό τον εντοπισμό του θεματικού άξονα ή ορισμένων πληροφοριών σε ένα κείμενο, την κατανόηση του περιεχομένου του κειμένου ή την κριτική του επισκόπηση.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Μαθιουδάκης Νίκος
Σύλληψη
Ιωαννίδου Ζωή
Δημιουργία
Ιωαννίδου Ζωή
Συγγραφή Σεναρίου
Ιωαννίδου Ζωή
Επιμέλεια Περιεχομένου
Μαθιουδάκης Νίκος
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Μαθιουδάκης Νίκος
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού
Μαθιουδάκης Νίκος