Εργονομική εργασία

Το video clip αναφέρεται στην εργονομική εργασία και στα μέτρα πρόληψης που μπορούμε να πάρουμε προκειμένου να μειώσουμε τις συνέπειες στην υγεία λόγω της πολύωρης χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή. Τα μέτρα αυτά αναφέρονται στη σωστή στάση, στη σωστή θέση ποδιών, στη σωστή πληκτρολόγηση, στην προστασία των ματιών κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού