Ευεργέτες και δωρητές στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

Ο Ελληνισμός της Αιγύπτου διέδωσε το 19ο αιώνα ως εξαγορά της ελευθερίας χιλιάδων σκλάβων Ελλήνων και συνεχίστηκε με τη μορφή ανέγερσης ευαγών ιδρυμάτων, βιβλιοθηκών, σχολείων και μουσείων όχι μόνο στην Αλεξάνδρεια, αλλά και στην μητροπολιτική Ελλάδα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού