Ευρήματα από τις ανασκαφές στο Ακρωτήρι της Θήρας

Μεταξύ των ευρημάτων της Σαντορίνης βρέθηκαν μεγάλα αγγεία αποθήκευσης προϊόντων, μυλόπετρες και άλλα χρηστικά είδη. Η κτηνοτροφία είναι εξαιρετικά αναπτυγμένη, Ασχολούνταν ακόμα με τη μεταλλουργία και την επιπλοποιία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού