Εξαναγκασμένη ταλάντωση

Το video clip παρουσιάζει μαθητές με τον καθηγητή τους σε εργαστήριο φυσικής να χρησιμοποιούν μια πειραματική διάταξη με ελατήριο και διεγέρτη για να μελετήσουν το φαινόμενο της εξαναγκασμένης ταλάντωσης. Οι μαθητές διαπιστώνουν ότι το σύστημα ταλαντώνεται με τη συχνότητα του διεγέρτη. Μεταβάλλοντας την συχνότητα του διεγέρτη φτάνουν κάποια στιγμή σε συντονισμό, όταν η συχνότητα του διεγέρτη γίνει ίση με την ιδιοσυχνότητα του συστήματος που ταλαντώνεται. Τότε το πλάτος της ταλάντωσης γίνεται μέγιστο αφού επιτυγχάνεται η μεγαλύτερη μεταφορά ενέργειας από το διεγέρτη στο σύστημα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού