Φάσεις γραμμής παραγωγής φαρμάκων- (Κινούμενα σχέδια) Γραφική αναπαράσταση

Το βίντεο κλιπ παρουσιάζει με κινούμενα σχέδια τις επιμέρους φάσεις και τη συνολική εικόνα της γραμμής παραγωγής φαρμάκων σε μια φαρμακευτική βιομηχανία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού