Φως και Μουσική

Καθαρή ενέργεια, ασφάλεια και καινοτομία: αυτά είναι τα βασικά ζητήματα του “Ecoluce”, ενός συστήματος φωτοβολταϊκών πάνελ που αποθηκεύουν ενέργεια για να τροφοδοτήσουν μουσικές εκδηλώσεις. Ένας τρόπος για να διασκεδάσουμε χωρίς να βλάπτουμε το περιβάλλον και επιπλέον να ενισχύσουμε την περιβαλλοντική συνείδηση των νέων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού