ΦΩΤΟΣΥΝΘΕΣΗ

Παρουσιάζεται πειραματικά ο ρόλος του φωτός στην σύνθεση αμύλου στα φύλλα με τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. Γίνεται σύγκριση της ύπαρξης αμύλου μεταξύ φύλλου που αναπτύχθηκε στο φως, φύλλου που παρέμεινε στο σκοτάδι και φύλλου που ένα μέρος του ήταν στο φως και ένα άλλο καλυμμένο στο σκοτάδι.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού