Φθορές φορητής εικόνας

Το βίντεο κλιπ είναι μέρος μιας σειράς ταινιών για την επαγγελματική εκπαίδευση στον τομέα των φθορών φορητών εικόνων. Μετά από μια σύντομη εισαγωγή για το συμβολισμό της βυζαντινής εικονογραφίας, μας παρουσιάζονται οι κύριοι παράγοντες που θα μπορούσαν να αλλοιώσουν την εμφάνιση μιας εικόνας, όπως μεταβαλλόμενα επίπεδα υγρασίας, υψηλή θερμοκρασία, παρουσία εντόμων / μικροοργανισμών, ατμοσφαιρική ρύπανση κ.α. Η ανθρώπινη επέμβαση μπορεί επίσης να επιταχύνει τη φυσική διαδικασία της αποσύνθεσης όπως εμφανίζεται με τη χρήση των χρωστικών κακής ποιότητας ή την ακατάλληλη ανάμειξη πρώτων υλών. Ο αφηγητής αναλύει επίσης την «ανατομία» της φορητής εικόνας, παρουσιάζοντας τα βασικά δομικά μέρη της. Το κλιπ τελειώνει αναφέροντας μια σειρά από ανθρώπινες ενέργειες, οι οποίες βλάπτουν αναπόφευκτα την επιφάνεια των φορητών εικόνων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού