Φθορές στις ελαιογραφίες

Το πέρασμα του χρόνου αφήνει τα σημάδια του παντού. Στον τομέα της τέχνης οι ελαιογραφίες όπως είναι φυσικό γερνούν ή ή υφίστανται φθορά. Αυτό το βίντεο κλιπ μας εισάγει στους κύριους παράγοντες που ευθύνονται για τη φθορά των ελαιογραφιών, όπως οι διακυμάνσεις στην υγρασία, οι υψηλές θερμοκρασίες, η υπερβολική ηλιακή ακτινοβολία, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κακή ποιότητα υλικών, η παρουσία εντόμων και διαφόρων μικροοργανισμών κ.α. Κάθε παράγοντας αναλύεται σε βάθος σχετικά με τα επιβλαβή αποτελέσματά του για τις ελαιογραφίες.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού