Φυλλομετρητής ιστού

Το βίντεο κλιπ αναφέρεται στα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες ενός φυλλομετρητή ιστού (web browser). Τέτοιες λειτουργίες είναι η περιήγηση σε ιστοσελίδες και αναζήτηση, αποθήκευση, αντιγραφή της πληροφορίας, λήψη εικόνων, βίντεο, λογισμικού, διατήρηση λίστας αγαπημένων διευθύνσεων, έλεγχος του περιεχομένου που προβάλλεται από τον browser κ.α.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού