Γ. Ρίτσος: Η Εξορία/Η Αναγνώριση/3η περίοδος

Το video – clip αναφέρεται στην περίοδο εξορίας και τελευταία περίοδο ποιητικής δημιουργίας του Γιάννη Ρίτσου. Επίσης γίνεται αναφορά στην υποδοχή του έργου του από το ελληνικό και το διεθνές κοινό. Ο ποιητής διαβάζει αποσπάσματα από το έργο του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού