Γέννηση του Μ.Αλεξάνδρου-τα πρώτα χρόνια στην Πέλλα

Το ανάκτορο και τα δάση της Πέλλας ήταν ο ζωτικός χώρος της παιδικής ηλικίας του Αλεξάνδρου, Το συγκεκριμένο video αναφέρεται και στο περιστατικό της εξημέρωσης του Βουκεφάλα, που ανέδειξε τις δυνατότητες του νεαρού Αλέξανδρου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού