Η ανάλυση του φωτός – Το ουράνιο τόξο

Το video clip παρουσιάζει μαθητές με τον καθηγητή τους σε εργαστήριο φυσικής να πραγματοποιούν με τη βοήθεια ενός πρίσματος ανάλυση του λευκού φωτός στα χρώματα του ουρανίου τόξου και να ερμηνεύουν το φαινόμενο σύμφωνα με τις ιδιότητες της ανάκλασης και της διάθλασης των κυμάτων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού