Η άνθηση του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου

Ο θεατρικός συγγραφέας Ιάκωβος Καμπανἐλλης εξηγεί πώς η εποχή του, δηλαδή αυτή της μεταπολεμικής Ελλάδας, σημάδεψε την άνθηση του ελληνικού θεάτρου, εκκινώντας από το Θέατρο Τέχνης του Κουν. Ακούγονται επίσης σχόλια για την ουσία του έργου του Καμπανέλλη, το οποίο εντάσσεται οργανικά σ’ αυτό το πλαίσιο, καθώς συνδέεται άμεσα με την πραγματική ζωή.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού