Η αξιοποίηση του Λούσιου στο παρελθόν

Πολλά είδη χειροτεχνίας έχουν παραχθεί χρησιμοποιώντας τη δύναμη του νερού του ποταμού από το 16ο αιώνα. Περισσότερες από 100 από αυτές τις μονάδες χειροτεχνίας, νερόμυλοι, βυρσοδεψεία, μονάδες απόσταξης ενός είδους αλκοολούχου ποτού υπήρχαν εκεί. Τώρα, μόνον ο νερόμυλος του Πανάρα λειτουργεί ακόμα στην περιοχή. Υπάρχει ένα μουσείο με έργα χειροτεχνίας στη Δημητσάνα. Κάποιος μπορεί να δει τις μεθόδους και τις εφαρμογές των υλικών που χρησιμοποιήθηκαν

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού