Η δύναμη της αγάπης και του πνεύματος

Σ’ αυτό το κλιπ περιγράφεται η σχέση του ανθρώπου με τη φύση, καθώς μέσα σ’ αυτήν αναπτύσσονται τα συναισθήματα και το ένα άτομο πλησιάζει το άλλο. Ο έρωτας οδηγεί τον άνθρωπο στη λύτρωση, ενώ το σώμα με το πνεύμα, το ένστικτο με τη γνώση βρίσκουν την ισορροπία τους μέσα στη φύση. Άλλωστε για να κατακτηθεί ο πολιτισμός και η ελευθερία πρέπει μα ασκηθεί το πνεύμα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού