Η εκδοτική δραστηριότητα του Αδαμάντιου Κοραή

Έως και το 1821 εκδίδει αρχαίους συγγραφείς και τα «Πάρεργα της ελληνικής Βιβλιοθήκης». Το σημαντικό στοιχείο αυτών των εκδόσεων ήταν ότι ο Κοραής κατέγραψε στα «Προλεγόμενά» τους τις φιλοσοφικές του αρχές. Βασική του θέση ότι «ελευθερία χωρίς παιδεία» δεν υπάρχει. Ασχολείται ιδιαιτέρως με τον προσδιορισμό της ελευθερίας και χαράσσει τη σύγχρονη εθνική ταυτότητα του Νεοέλληνα με βάση αυτήν. Παράλληλα, προσδιορίζεται η βασική του θέση για τη «μετακένωση» της ευρωπαϊκής παιδείας στους Νεοέλληνες, ως αντιδάνειο της προσφοράς της αρχαιοελληνικής σκέψης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού