Η εκπαίδευση στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου

Η Αλεξάνδρεια υπήρξε περήφανη για την ποιότητα της ελληνικής εκπαίδευσης, τόσο από την άποψη του περιεχομένου της παιδείας όσο και από την άποψη της υλικοτεχνικής υποδομής. Τα έσοδα προέρχονταν από εισφορές της κοινότητας, αλλά και πλούσιες δωρεές και κληροδοτήματα πλούσιων Ελλήνων της Αλεξάνδρειας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού