Η εκπαίδευση του M. Αλεξάνδρου(Αριστοτέλης)

Ο Φίλιππος αποκαλούσε το γιο του βασιλέα, ενώ στον εαυτό του απέδιδε τον τίτλο του στρατηγού. Θεωρούσε ότι το περιορισμένο βασίλειο της Μακεδονίας δεν ήταν αρκετό γι’ αυτόν. Στο Δίον ο Αλέξανδρος θα συναντήσει τον Αριστοτέλη, που θα τον μυήσει στη γνώση της αρχαιοελληνικής σκέψης και γραμματείας. Εκείνος, παράλληλα με τη μεταφυσική διάσταση της προσωπικότητας της Ολυμπιάδας, θα διαμορφώσει την προσωπικότητα του νέου βασιλέα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού