Η εξέγερση της 17ης Νοεμβρίου

Το video clip παρουσιάζει ένα φοιτητή που διαβάζει γράμματα τα οποία περιγράφουν τα γεγονότα του Πολυτεχνείου από τις 3 Νοεμβρίου του 1973,τη συσπείρωση δηλ. των τότε φοιτητών, και την εξέγερση τους μέχρι και τη προσπάθεια καταστολής της εξέγερσης αυτής από τη χούντα στις 17 Νοεμβρίου του 1973

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού