Η γλώσσα και οι στίχοι του Σαίξπηρ

Σ’ αυτό το βίντεο πληροφορούμαστε για τη γλώσσα και τη στιχουργική του Σαίξπηρ. Χρησιμοποιούσε το ιαμβικό πεντάμετρο με μέτρο αλλά όχι ομοιοκαταληξία, ενώ συχνά έσπαγε το μέτρο και το στίχο για να αποφύγει τη μονοτονία αλλά και να δώσει έμφαση στο χαρακτήρα. Επίσης έκανε χρήση πολλών εικόνων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού