Η γλώσσα στην αρχαία Αττική κωμωδία

Ενδιαφέρον έχουν οι ανάπαιστοι της παράβασης. Η ωδή και η αντωδή χρησιμοποιούν εικόνες και λεξιλόγιο της λυρικής και τραγικής ποίησης, για να συνδέσουν τα πουλιά με τους θεούς. Η γλωσσική δεξιοτεχνία του Αριστοφάνη αποκαλύπτεται στα λυρικά κομμάτια. Ο αυξημένος αριθμός μονωδιών –χαρακτηριστικό της Ευριπίδειας κυρίως τραγωδίας- οφείλεται στη βαθμιαία συρρίκνωση του ρόλου του χορού στο δράμα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού