Η γλώσσα του σώματος

Είναι η γλώσσα των νοημάτων, των εκφράσεων και των κινήσεων με την οποία επικοινωνούμε με τους άλλους, εκφράζοντας σκέψεις και συναισθήματα, ενώ απουσιάζει ο προφορικός λόγος. Είναι μία αναπαράσταση, μία στάση, ένας μορφασμός που μας δίνει τη δυνατότητα να γινόμαστε αμφίδρομα πομποί και δέκτες της πληροφορίας, να δημιουργούμε ΄΄σημαίνον΄΄ και ΄΄σημαινόμενο΄΄, προσδίδοντας παράλληλα έμφαση και αίσθηση στην εκφορά της σημασίας των λέξεων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού