Η ιαμβική ποίηση του Αρχίλοχου

Αυτό το κλιπ κάνει μια σύντομη εισαγωγή στην ποίηση του Αρχίλοχου από την Πάρο, που επέλεξε ως κύριο ρυθμό της τον ίαμβο, καθώς ήταν πιο κοντά στην καθημερινή ομιλία. Ο Αρχίλοχος με την ποίησή του εξέφρασε τους στοχασμούς του για τη ζωή και τον άνθρωπο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού