Η κατοικία στην Αρχαία Θήρα

Είχαν υψηλή ποιότητα ζωής. Η αρχιτεκτονική των σπιτιών και των οικισμών ήταν πανομοιότυπη με την αρχιτεκτονική των οικιών και των οικισμών της σύγχρονης Σαντορίνης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού