Η κωμωδία «Νεφέλες»

Μια επίθεση κατά του Σωκράτη και της διδασκαλίας του, ο οποίος παρουσιάζεται ως ένας σοφιστής. Ωστόσο, σύμφωνα με πρόσφατες μελέτες, η προσωπικότητα του Σωκράτη διατηρεί γνωρίσματα χαρακτήρα που είναι καθαρά σωκρατικά όχι σοφιστικά.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού