Η λιμνοθάλασσα Τσουκαλιό

Μία αφήγηση για το πώς οι λιμνοθάλασσες δημιουργήθηκαν. Υπάρχουν 291 είδη θαλάσσιων πτηνών. Πολλά μεταναστευτικά πουλιά ζουν στις λιμνοθάλασσες ή στα έλη. Στα νησιά των λιμνοθαλασσών ζει ένα είδος πελεκάνου που ονομάζεται αργυροπελεκάνος .

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού