Η Μάχη του Μαραθώνα: Η αποτίμηση της νίκης

Το θέμα αφορά στη γενική αποτίμηση της ελληνικής νίκης. Η μάχη του Μαραθώνα αναδεικνύεται σε σύμβολο νίκης του απολυταρχισμού. Η Αθήνα αναδεικνύεται ως η νέα δύναμη στην Ελλάδα, που μαζί με τη Σπάρτη θα σώσουν την Ελλάδα από τον περσικό κίνδυνο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού