Η Μάχη του Μαραθώνα: Η μεγάλη σύγκρουση

Το video clip εστιάζει στη μάχη του Μαραθώνα, που υπήρξε η πιο σημαντική σύγκρουση μεταξύ Ελλήνων και Περσών. Ο Μιλτιάδης, στρατηγός των Αθηναίων, μετά από ανάληψη της αρχιστρατηγίας εφάρμοσε με επιτυχία τη δική του στρατηγική μέθοδο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού