Η μελέτη των αρκούδων

Πώς αναισθητοποιούνται οι αρκούδες. Η χρήση ειδικών κολλάρων. Η μέτρηση των ποδιών των αρκούδων και η συλλογή μαλλιών απαιτούνται για εξέταση DNA. Το κολλάρο πληροφορεί πού είναι η αρκούδα.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού