Η πάλη ενάντια στο κακό

Εδώ περιγράφεται η σύγκρουση του καλού με το κακό και πώς η γνώση μας για την πάλη αυτή, αλλά και η αίσθηση του χρόνου που έχουμε γεννούν την ανάγκη. Η ιστορία και τα ιστορικά γεγονότα επηρεάζουν τον ποιητή και γι’ αυτό στο έργο του μπορεί κανείς να βρει τον απόηχο ιστορικών γεγονότων.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού