Η Ρώμη δεν κτίστηκε σε μια μέρα

Πώς μια αρχαία πόλη όπως η Ρώμη χειρίζεται την “τρίτη βιομηχανική επανάσταση”? Ερωτήσεις και υποθέσεις σχετικά με τις πιθανές λύσεις για τα πολλά προβλήματα της πόλης, μερικά από τα οποία προβάλλονται στο μέλλον ενώ για άλλα, η γνώση του παρελθόντος είναι ζωτικής σημασίας.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού