Η σχέση με την Ελλάδα

Στο κλιπ εμφανίζονται μαθητές του διαπολιτισμικού Λυκείου Ελληνικού να μιλούν για την προοπτική της ζωής τους στην Ελλάδα. Σε γενικές γραμμές επιθυμούν να ζήσουν στη χώρα που ήδη αισθάνονται σα δεύτερη πατρίδα τους? δείχνοντας ότι τελικά –παρά τις δυσκολίες – είναι ικανοποιημένοι.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού