Η ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ

Το βίντεο παρουσιάζει ένα πείραμα επίδειξης σχετικό με τη σκληρότητα των οστών. Ένα οστό βυθίζεται σε διάλυμα οξικού οξέος (ξιδιού) και μετά από τέσσερεις ημέρες διαπιστώνεται η μείωση της σκληρότητας λόγω της χημικής αντίδρασης του ξιδιού με τα άλατα του ασβεστίου και του φωσφόρου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού