Η σύγκρουση ιδεολογιών στην τραγωδία.

Το κλιπ παρουσιάζει σχολιασμό των συγκρούσεων της τραγωδίας από ομάδα ηθοποιών. Κατά τους σχολιαστές η τραγωδία θέτει προς διερεύνηση τα εξής θέματα: α) άτομο – κράτος, β) συνείδηση – νόμος, γ) θείος νόμος – ανθρώπινος νόμος, δ) απραξία – ενσυνείδητη πράξη, ε) άνδρας – γυναίκα, στ) απεριόριστες δυνάμεις του ανθρώπου προς καλό ή κακό, ζ) η εξουσία και η κατάχρησή της.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού