Η συμβολή των αιγυπτιωτών Ελλήνων στους εθν. Αγώνες

Το video clip αφορά στη συμμετοχή του ελληνισμού της Αιγύπτου στους εθνικούς αγώνες. Υποστήριξε τη Μεγάλη Ιδέα. Μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή θα υποστήριζε τη μαχόμενη πατρίδα στους Βαλκανικούς Πολέμους. Το ίδιο θα συμβεί κατά τον Α’ και Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, Αναλύεται ο ρόλος των Ελλήνων Αιγυπτιωτών στο εμπόριο και τη γεωργία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού