Η συμβολή του Α.Κοραή στην εκπαίδευση

Στόχος του έργου η αφύπνιση των Νεοελλήνων. Πίστευε ότι έπρεπε να γίνει επανασύνδεση με τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Γι’ αυτό το σκοπό μέσο του έκανε την έκδοση βιβλίων. Με πάθος αναζήτησε χορηγίες προκειμένου να στείλει βιβλία σε όσες ελληνικές κοινότητες μπορούσε με απώτερο στόχο την εθνική συνειδητοποίηση και την Επανάσταση.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού