Η συμβολή του Α. Κοραή στην ελληνική επανάσταση

Η συμβολή του Κοραή στην απελευθέρωση της Ελλάδας συνδέεται α) με τη δημιουργία των πνευματικών προϋποθέσεων για την αποτίναξη του τουρκικού ζυγού, αλλά και β) με την καλλιέργεια της παιδείας και της φιλοσοφίας της ελευθερίας, ώστε το ελεύθερο πλέον Έθνος να προχωρήσει παράλληλα με τα άλλα φωτισμένα έθνη της Ευρώπης.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού