Η συμβολή του Λούσιου στην Ελληνική Επανάσταση

Το μοναστήρι του Προδρόμου, ένα εντυπωσιακό οικοδόμημα, χτίστηκε πάνω στα βράχια γύρω στα 1160-1167. Κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Εθνικής Επανάστασης χρησιμοποιήθηκε ως νοσοκομείο και οι μοναχοί κατόρθωσαν να διατηρήσουν τους θησαυρούς και τις αγιογραφίες του.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού