Η συμβολή του Παύλου Μελά στα εθνικά θέματα

Ο Παύλος Μελάς γίνεται ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Εταιρείας της Ελλάδας. Βιώνει την Εθνική καταστροφή του 1897. Ταραγμένος από τα γεγονότα αρχίζει αλληλογραφία για το Μακεδονικό ζήτημα με το Γερμ.Καραβαγγέλη. Παράλληλα, παρακολουθούμε το ιδεολογικό κλίμα μέσα από τη λογοτεχνία της εποχής. Το πρότυπό της θα ενσαρκώσει ο Παύλος Μελάς. Αποφασίζει την πρώτη του έξοδο στη Μακεδονία.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού