Η συμβολή του Παύλου Μελά στο Μακεδονικό ζήτημα

Νέο αγωνιστικό πνεύμα εμφανίζεται για το Μακεδονικό Ζήτημα. Δυναμικοί προξενικοί αντιπρόσωποι διορίζονται. Παρακολουθούμε τη μυστική κρυπτογραφική του επιστολογραφία με τον Ίωνα Δραγούμη, νέο υποπρόξενο Μοναστηρακίου. Ιδρύουν την «ΑΜΥΝΑ». Αναλύεται η βουλγαρική προπαγάνδα και τα γεγονότα του «Ίλιντεν» (1903) που προκαλούν τουρκικά αντίποινα χωρίς εξαίρεση και εκκλήσεις του ελληνικού πληθυσμού. Ο Παύλος Μελάς κι άλλοι Έλληνες αξιωματικοί αποφασίζουν να κινηθούν ανεξάρτητα από την επίσημη κυβερνητική πολιτική. Τελικά αποστέλλεται σε αναγνωριστική αποστολή με μεγάλη μυστικότητα και με το ψευδώνυμο «Μίκης Ζέζας». Η τελική φάση του Αγώνα του αρχίζει (1η είσοδος στη Μακεδονία).

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού