Η θεατρική δραστηριότητα στην Αλεξάνδρεια Αιγύπτου

Γίνεται αναφορά στη θεατρική δραστηριότητα του ελληνισμού της Αιγύπτου. Τα θέατρά της φιλοξένησαν λαμπρούς ηθοποιούς και θιάσους από την Ελλάδα, αλλά και την Ευρώπη.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού