Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο

Το video clip αναφέρεται στο λογισμικό εφαρμογών «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο». Προγράμματα όπως το Microsoft Outlook συνδυάζει λειτουργίες διαχείρισης πληροφοριών όπως επαφές, ημερολόγιο, σημειώσεις και έχει δυνατότητες για υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και fax.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού