Ηλιακή ενέργεια

Υπάρχουν τρόποι, όπως οι φωτοβολταϊκές επιφάνειες με τις οποίες μπορούμε να εξοικονομήσουμε ενέργεια. Με τη χρήση ηλιακής ή αιολικής ενέργειας προστατεύουμε το περιβάλλον.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού