Ιστορία του διαδικτύου

Το βίντεο κλιπ παρουσιάζει την ιστορική εξέλιξη του διαδικτύου, ξεκινώντας από το 1969 με την πρώτη προσπάθεια, το “Arpanet”, το πρώτο ευρείας περιοχής δίκτυο μετάδοσης πακέτων, το οποίο αναπτύχθηκε για στρατιωτικούς σκοπούς των ΗΠΑ. Ακολούθησε η εφαρμογή του πρωτοκόλλου TCP/IP και τελικά η ανάπτυξη του παγκοσμίου ιστού (World Wide Web). Επίσης το βίντεο κλιπ αναφέρεται στους πρωτοπόρους του διαδικτύου: Dr. Vannevar Bush και Sir Tim Berners Lee.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού