Ιστορίες μετανάστευσης

Σ’ αυτό το βίντεο κλιπ παρουσιάζονται προσωπικές ιστορίες μετανάστευσης από μαθητές του Διαπολιτισμικού Λυκείου Ελληνικού. Πρόκειται για διαφορετικές και ταυτόχρονα όμοιες ιστορίες ζωής. Παιδιά από τρεις κατηγορίες (μετανάστες, πρόσφυγες, ομογενείς) περιγράφουν δρόμους προς την ελπίδα αλλά και προς το άγνωστο.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού