Κοινωνικές συνθήκες στην Ελλάδα του 50

Το κλιπ μας εισάγει στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτικές συνθήκες που διαμορφώθηκαν στην Ελλάδα στη δεκαετία του 50. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο ο Ιάκωβος Καμπανέλλης τοποθετεί το θεατρικό του έργο «Ἡ αυλή των θαυμάτων».

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού