Κύκλωμα L-C

Το video clip παρουσιάζει την υλοποίηση ενός κυκλώματος LC σε εργαστήριο φυσικής. Πρόκειται για εκφόρτιση πυκνωτή C μέσα από κύκλωμα που περιέχει πηνίο L και αντίσταση R. Οι μαθητές παρατηρούν ότι το κύκλωμα διαρρέεται από εναλλασσόμενο ρεύμα μέχρις ότου το φαινόμενο να σταματήσει λόγω αντιστάσεων. Στη συνέχεια το κύκλωμα LC παρουσιάζεται μέσα από ένα εικονικό εργαστήριο προσομοίωσης. Εκεί οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να μεταβάλλουν παραμέτρους και να παρατηρήσουν μεγέθη που δεν μπορούν να παρατηρήσουν στο εργαστήριο, όπως το πλάτος του ρεύματος, η τάση στα άκρα του πυκνωτή, οι δυναμικές γραμμές του μαγνητικού πεδίου του πηνίου, η περίοδος της ταλάντωσης. Θεωρώντας την αντίσταση ίση με μηδέν διαπιστώνουν ότι το κύκλωμα ταλαντώνεται συνέχεια μετατρέποντας περιοδικά την ενέργεια ηλεκτρικού πεδίου του πυκνωτή σε ενέργεια μαγνητικού πεδίου του πηνίου.

Τι είναι το Ψηφιακό Φροντιστήριο;

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου.

Πληροφορίες

Επιστημονικός υπεύθυνος
Σύλληψη
Δημιουργία
Συγγραφή Σεναρίου
Επιμέλεια Περιεχομένου
Επιμέλεια Μεταδεδομένων
Υπεύθυνος Παιδαγωγικού Σχεδιασμού